Skip to main content

Αποστολή και Αξίες

 

Η Αποστολή μας

Η βελτίωση της ζωής και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω της επικερδούς ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας ποιοτικών προϊόντων, που ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών και ασθενών μας για ποιότητα, ακεραιότητα, εξυπηρέτηση και καινοτομία, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες για τους εργαζομένους μας. Ως αποτέλεσμα, θα βελτιστοποιούμε το κέρδος για τους μετόχους και θα είμαστε μια εταιρεία παροχής υγειονομικής περίθαλψης με παγκόσμιο κύρος.Θεμελιώδεις αξίες και Κατευθυντήριες αρχές:

Οι θεμελιώδεις αξίες μας για Ποιότητα, Ακεραιότητα, Εξυπηρέτηση και Καινοτομία πλαισιώνουν την πραγματικότητα και τις προσδοκίες μας. Αυτές οι αξίες, μας προετοιμάζουν για τις προκλήσεις του μέλλοντος, καθοδηγούν τις καθημερινές μας δραστηριότητες και μας κατευθύνουν προς την αποστολή μας. Οι αξίες αυτές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τον τρόπο συμπεριφοράς καθώς και για τη γνώμη που θέλουμε να σχηματίζουν για εμάς οι συνάδελφοι, οι πελάτες, οι μέτοχοι και οι κοινότητές μας.

 Ως επέκταση των θεμελιωδών αξιών μας, υπάρχουν επτά Κατευθυντήριες Αρχές που εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε στο επιχειρείν σήμερα αλλά και στο μέλλον. Αυτές είναι:

Πάθος για το έργο μας

1. Πάθος για το έργο μας

Εστιάζουμε στη βελτίωση της ζωής των ασθενών που έχουν ανάγκη τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Είμαστε υπερήφανοι για τη μακρά ιστορία επίτευξης αυτού του στόχου και είμαστε πεπεισμένοι ότι το έργο μας κάνει τη διαφορά προσπαθώντας συνεχώς να παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

Να είμαστε απαραίτητοι στους πελάτες μας

2. Να είμαστε απαραίτητοι στους πελάτες μας

Πιστεύουμε στην πρόβλεψη και την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών, καθώς και στην εξάλειψη τυχόν εμποδίων για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Δίνουμε μεγάλη αξία στο να είμαστε η εταιρεία που επιλέγουν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε πολύτιμα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιτυχή θεραπεία των ασθενών τους.

Καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης

3. Καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης

Εκτιμούμε τις καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες που μας επιτρέπουν να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας, να θέτουμε πρότυπα και να κυριαρχούμε στην αγορά. Υιοθετώντας ένα ανοικτό και ευέλικτο περιβάλλον προάγουμε τις πρωτότυπες ιδέες και λύσεις από τους υπαλλήλους μας, από εφευρέτες και από επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έχουν ιδέες για νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Υψηλότερη δεοντολογική συμπεριφορά

4. Υψηλότερη δεοντολογική συμπεριφορά

Πιστεύουμε ότι η θεμελιώδης ειλικρίνεια και η δεοντολογική συμπεριφορά βρίσκονται στο επίκεντρο του ποιοι είμαστε και τι κάνουμε.
Επιδεικνύουμε σεβασμό απέναντι στους άλλους, τους μετόχους, τους πελάτες και τις κοινότητές μας, τιμώντας τις δεσμεύσεις μας και όντας υπεύθυνοι και αξιόπιστοι.

Επίδειξη κυριότητας και υπερηφάνειας

5. Επίδειξη κυριότητας και υπερηφάνειας

Ενεργούμε με πεποίθηση, και αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τους συναδέλφους μας, την εταιρεία, τους πελάτες και τους μετόχους μας.
Ως αναπόσπαστο μέρος της Bard, συμμετέχουμε με κατάλληλο τρόπο και επικοινωνούμε ανοιχτά, έτσι ώστε όλοι να μπορούμε να προσθέτουμε αξία και να συμμετέχουμε στην επιτυχία της Bard.

Ηγεσία δίνοντας το παράδειγμα

6. Ηγεσία δίνοντας το παράδειγμα

Δεσμευόμαστε στην σπουδαιότητα της ηγεσίας και της πρωτοβουλίας.
Πιστεύουμε στην ενθάρυνση των υπαλλήλων μας και την παροχή γνώσεων για την καθιέρωση νέων προτύπων  και στην ικανότητα να θετικά παρέχουμε κίνητρα.
Προσδοκούμε από τα άτομα με ηγετικές ικανότητες να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να εξαλείφουν τα εμπόδια και να παρέχουν τα εργαλεία που χρειαζόμαστε όλοι για την επίτευξη αριστείας.

7. Παίζουμε για να κερδίσουμε

Πιστεύουμε ότι ένα ομαδικό, ανταγωνιστικό πνεύμα, με την καθοδήγηση των αξιών μας, είναι το κλειδί για μια ηγετική θέση στην αγορά.
Παίζουμε για να κερδίσουμε και επομένως θέτουμε δύσκολους και επιθετικούς στόχους που θα αποτελέσουν το επίκεντρο και θα παρέχουν πολύτιμα αποτελέσματα έναντι των δράσεων.

Να είμαστε ανοιχτοί και διαλλακτικοί

8. Να είμαστε ανοιχτοί και διαλλακτικοί

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, σεβόμαστε τα διαφορετικά υπόβαθρα και τις απόψεις των άλλων και καλούμε τους υπαλλήλους μας να είναι ο εαυτός τους.
Καλλιεργούμε μια περιεκτική κουλτούρα, όπου όλοι εργαζόμαστε από κοινού σε όλα τα λειτουργικά και γεωγραφικά όρια και μοιραζόμαστε διαφορετικές προοπτικές και δυνατότητες για την παροχή αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου για την επιχείρησή μας, τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και τους ασθενείς που εξυπηρετούμε.
Είμαστε μια εταιρεία που ακολουθεί ένα εναρμονισμένο επιχειρηματικό πλαίσιο και περιλαμβάνει άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα και κουλτούρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

CORP 15-250