Skip to main content

Κήλη

 

Θεραπεία κήλης

Μη χειρουργικές επιλογές για τη θεραπεία μιας κήλης μπορεί να περιλαμβάνουν την «προσεκτική παρακολούθηση», ίσως με τη φυσική υποστήριξη φορετών συσκευών όπως κηλεπίδεσμοι, κορσέδες ή ζώνες συμπίεσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η κήλη του ασθενούς δεν αυξάνεται σε μέγεθος ή δεν προκαλεί πόνο ή δυσφορία.12

Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τον μοναδικό τρόπο αποκατάστασης μιας κήλης, μέσω της επαναφοράς της ανατομίας, και συχνά είναι απαραίτητη για τις κήλες των γυναικών και εκείνες που προκαλούν συμπτώματα στους άνδρες. Πράγματι, περισσότερες από ένα εκατομμύριο χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.13

Αποκατάσταση κήλης στους ενήλικες

Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές επιλογές που μπορεί να λάβει υπόψη ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης για ασθενείς με κήλες:

 • Ανοικτή αποκατάσταση

  Η παραδοσιακή ανοικτή χειρουργική επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις όπως εκείνες στις οποίες προηγούμενη χειρουργική επέμβαση (π.χ. καισαρική τομή, υστερεκτομή ή προηγούμενη κήλη στην ίδια περιοχή) έχει προκαλέσει ουλώδη ιστό και ίνωση καθιστώντας ανέφικτη την οπτικοποίηση και την απόδοση με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (περιγράφονται παρακάτω). Ο χειρούργος μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει μια μεγάλη τομή για καλύτερη αναγνώριση της ανατομίας και για τον έλεγχο οποιωνδήποτε απροσδόκητων επιπλοκών. Για τις επιπλεγμένες κήλες όπως εκείνες που περιλαμβάνουν στραγγαλισμό ή απόφραξη, ενδέχεται να απαιτηθεί επείγουσα ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

 • Ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές techniques

  Γίνονται πιο δημοφιλείς λόγω των πλεονεκτημάτων τους έναντι της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης, όπως λιγότερες επιπλοκές, λιγότερος πόνος και ουλές, και λιγότερος χρόνος αποκατάστασης μετά τη χειρουργική επέμβαση. Για παράδειγμα, η, λαπαροσκοπική αποκατάσταση ενδέχεται να απαιτήσει μόνο μικρές τομές που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο κοιλιακό τοίχωμα προκειμένου να δημιουργήσουν χώρο για χειρουργική αποκατάσταση με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικού εξοπλισμού.14

  H λαπαροσκοπική χειρουργική μιας τομής (SILS™) είναι άλλη μια μορφή αποκατάστασης της κήλης με λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τον ομφαλό. Είναι λιγότερο επεμβατική από την παραδοσιακή λαπαροσκοπική αποκατάσταση και μπορεί να οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιπλοκών.15

 • Ρομποτική αποκατάσταση κήλης

  Θεωρείται ευρέως ως μια ασφαλής και αποτελεσματική χειρουργική επιλογή. Ένα εξειδικευμένο ρομπότ επιτρέπει την τρισδιάστατη οπτικοποίηση του χειρουργικού πεδίου και τον ακριβή έλεγχο των χειρουργικών εργαλείων.

Οι χειρούργοι μπορεί επίσης να επιλέξουν τη χρήση χειρουργικού πλέγματος για την ενδυνάμωση της αποκατάστασης της κήλης και τη μείωση του ποσοστού επανεμφάνισης. Το χειρουργικό πλέγμα μπορεί επίσης να παρέχει επιπλέον οφέλη όπως τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών μέσω της ελαχιστοποίησης του χρόνου χειρουργείου και της μείωσης του χρόνου αποκατάστασης16

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον φιλικό για τους ασθενείς ιστότοπο: www.herniainfo.com


Αναφορές

 1. Beadles CA, Meagher AD, Charles AG. Trends in Emergent Hernia Repair in the United States. JAMA Surg.2015;150(3):194-200.
 2. Chan Y, Durbin-Johnson B, Kurzrock EA. Pediatric inguinal and scrotal surgery – Practice patterns in in U.S. academic centers.J Pediatr Surg. 2016 Nov;51(11):1786-1790.
 3. Kahrilas PJ, Kim HC, Pandolfino JC. Approaches to the diagnosis and grading of hiatal hernia.Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. Volume 22, Issue 4, August 2008, pp 601–616.
 4. Lomanto D,  Shabbir IA, Cheah WK. Laparoscopic versus open ventral hernia mesh repair: a prospective study. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. July 2006, Volume 20, Issue 7, pp 1030–1035.
 5. Pediatric Umbilical Hernia Repair.  American College of Surgeons Division of Education. Reviewed April 2013.
 6. Mudge M, Hughes LE. Incisional hernia: A 10 year prospective study of incidence and attitudes. British Journal of Surgery.  January 1985, Volume 72, Issue 1.
 7. Inguinal hernia repair: MedlinePlus Medical Encyclopedia. (n.d.). Retrieved November 09, 2016, from https://medlineplus.gov/ency/article/007406.htm
 8. Kovachev, L.S. (2014) The Femoral Hernia: Some Necessary Additions. International Journal of Clinical Medicine, 5, 752-765.
 9. Pluta RM, Burke AE, Golub RM. Abdominal Hernia. JAMA. 2011;305(20):2130.
 10. Jones D. Anatomy and pathophysiology of hernias. In: Fischer J, ed. Hernia: Master of techniques in surgery. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2013:1-6.
 11. Incarcerated and Strangulated Hernias in Children. A Statistical Study of High-Risk Factors Arch Surg. 1970;101(2):136-139.
 12. Fitzgibbons Jr RB, Ramanan B, Arya S. Long-term results of a randomized controlled trial of a non-operative strategy (watchful waiting) for men with minimally symptomatic inguinal hernias. Annals of Surgery. Volume 258(3), September 2013, pp 508–515.
 13. de Sá Ribeiro, F.A., de Araujo Fernandes, B. and de Araujo Simões Corrêa, J.P. (2014) Inguinal Hernia Repair with Local Anesthesia in the Outpatient—10 Year Experience. International Journal of Clinical Medicine, 5, 644-649.
 14. Nawaz T, Ayub MW, Murad F, Ali Q, Khan A, Anwar I. Comparison of laparoscopic total extra peritoneal (TEP) techniques versus transabdominal preperitoneal (TAPP) technique for inguinal hernia repair 2005, Issue 1. Journal of Rawalpindi Medical College (JRMC); 2015;19(3):220-222.
 15. Tran H. Safety and efficacy of single incision laparoscopic surgery for total extraperitoneal inguinal hernia repair.  Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 2011;15(1), pp 47-52.
 16. Arcerito M, Changchien E, Bernal O,Konkoly-Thege A, Moon J. Robotic inguinal hernia repair: technique and early experience. Am Surg. 2016 Oct;82(10), pp 1014-1017.

Ασθενείς & Φροντιστές