Skip to main content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Αναθεωρήθηκε την: 1η Ιανουαρίου 2017


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας Bard HELLAS S.A (Εφεξής «Ιστότοπος»). Η Bard HELLAS S.A.  («Bard,» «εμείς», «εμάς» ή «μας») είναι η Ελληνική θυγατρική εταιρεία της C. R. Bard, Inc., εγεγραμμένη στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΒΕΑ),  με  αντικείμενο: ΕΜΠΟΡΙΟ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, Αρ. ΜΑΕ:  39943/01ΝΤ/Β/98/113(05), ΓΕΜΗ:  124497101000. Όλες οι πληροφορίες, δεδομένα και υλικό  που  περιέχονται  στον  Ιστότοπο  αυτό,  συμπεριλαμβανομένων,  μεταξύ  άλλων  των  κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, ήχου και άλλων υλικών καλούνται εφεξής συλλογικά ως «Περιεχόμενο».  Το Περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά για γενική πληροφόρηση και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  ΤΟΥΣ  ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΟΡΟΥΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΠΡΟΤΟΥ  ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ  ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ  ΙΣΤΟΤΟΠΟ.  ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ  Ή  ΚΑΝΟΝΤΑΣ  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.


1. Χρήση του Ιστότοπου.  

(α) Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο θα πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και να διαμένετε στην Ελλάδα. Με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης με την Bard και ότι πληρείτεόλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις  επιλεξιμότητας.  Σε περίπτωση  που  δεν  πληρούνται  οι  εν  λόγω  προϋποθέσεις, απαγορεύεται η πρόσβαση ή η χρήση αυτού του Ιστότοπου.

(β) Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα Ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση για το σκοπό αυτόν. Απαγορεύεται η χρήση του Περιεχομένου για οποιονδήποτε εμπορικό, διαφημιστικό ή άλλο σκοπό. Ο Ιστότοπος δεν περιέχει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό φαρμακευτικών προϊόντων. Η Bard ενδέχεται να προβεί στην τροποποίηση του Περιεχομένου και άλλου υλικού στον παρόντα Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς. Η πρόσβαση και η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

(γ) Ορισμένες ενότητες του παρόντος Ιστότοπου ενδέχεται να απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων της Bard καθώς και σε μέλη της κοινότητας  υγειονομικής  περίθαλψης  ή/και  το  ευρύ  κοινό.  Απαγορεύεται  η  πρόσβαση  σε ενότητες αυτού του Ιστότοπου, συστήματα κ.λπ. στα οποία δεν προβλέπεται να έχετε πρόσβαση. Στην αντίθετη περίπτωση, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση σας.

(δ) Όταν η πρόσβαση σε ενότητες του Ιστοσελίδας και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο  κοινό,  όπως  προαναφέρθηκε,  απαιτείται  η  εγγραφή  μετά  τη  λήψη ονόματος  χρήστη  και κωδικού  πρόσβασης.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  θα  είστε  αποκλειστικά υπεύθυνοι  για  την  ακρίβεια,  την πληρότητα  και  πιστότητα των  παρεχόμενων  προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την τήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης και κάθε άλλης πληροφορίας στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας που ακολουθούμε, ενώ παράλληλα απαγορεύεται η γνωστοποίησή τουςσε τρίτα μέρη. Η Bard διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη χρήση σας ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η Bard δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα μπορούσε να προκληθεί σε εσάς λόγω της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας. Οφείλετε να ενημερώσετε την Bard σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας.

(ε) ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ  ΠΟΥ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟΝ  ΙΣΤΟΤΟΠΟ.  Η  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  Ή  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΟΝΤΟΣ  ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ  ΟΤΙ  ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ  ΤΗΝ  ΠΙΟ  ΠΡΟΣΦΑΤΗ  ΕΚΔΟΣΗ  ΤΩΝ  ΠΑΡΟΝΤΩΝ  ΟΡΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου που συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και θα οδηγήσει αυτόματα σε ακύρωση του δικαιώματός σας για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου.

 

2. Δήλωση αποποίησης ευθύνης.Περιορισμοί Ευθύνης

(α) Η Bard καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει στον παρόντα Ιστότοπο ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες, αλλά δεν προβαίνει σε δηλώσεις, εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις σχετικά με την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Οι πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας ενδέχεται να τροποποιηθούν, συνεπώς οι πληροφορίες που περιέχονται στον  Ιστότοπο  μπορεί  να  είναι  μη επικαιροποιημένες,  ελλιπείς  ή  ανακριβείς.  Ως  εκ  τούτου, συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ενέργειες από πλευράς σας ως προς τη  χρήση  αυτού  του  δικτυακού  τόπου,  συμπεριλαμβανομένης  κάθε  απόφασης  που  λαμβάνετε στηριζόμενη στην αξιοπιστία, την πληρότητα ή/και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ»  ΚΑΙ  ΕΦΟΣΟΝ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.    ΣΤΟ  ΒΑΘΜΟ  ΠΟΥ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,  Η Bard  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  ΤΗΣ) ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  ΚΑΘΕ  ΕΓΓΥΗΣΗ,  ΡΗΤΗ  Ή  ΣΙΩΠΗΡΗ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Ή  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΕΝΑ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΚΟΠΟ  Ή  ΜΗ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.  ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή/ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (Ι) ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΚΑΙ (ΙΙ) ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η Bard ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

(β) ΣΤΟ  ΒΑΘΜΟ  ΠΟΥ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΙΣΧΥΟΥΣΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,  ΟΥΤΕ  Η  Bard  ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ, ΑΚΟΥΣΙΩΝ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ, ΕΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΙΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ.  ΕΚΤΟΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ) ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΤΗΣ Bard, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ.

(γ) Η Bard καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του Ιστότοπου από ιούς ή / και οποιοδήποτε  άλλο  κακόβουλο  ή  καταστροφικό  αρχείο  ή  πρόγραμμα,  που  προορίζονται  να αλλοιώσουν, να βλάψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ή τηλεπικοινωνιακού συστήματος ή εξοπλισμού, συνεπώς δεν παρέχεται ουδεμία διασφάλιση ότι ο Ιστότοπος δεν θα επηρεάζεται από τέτοιου είδους επιβλαβές υλικό. Κατανοείτε ότι η Bard δεν είναι σε θέση και δεν εγγυάται ή διασφαλίζει ότι τα αρχεία που διατίθενται για λήψη από το διαδίκτυο ή τον Ιστότοπο θα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλους καταστροφικούς κώδικες.  Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων  σας  για  λογισμικό  έναντι  ιών  και  άλλης  προστασίας. Η Bard (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ) ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ  ΤΥΧΟΝ  ΑΠΩΛΕΙΑ  Ή  ΖΗΜΙΑ  ΠΟΥ  ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ  ΑΠΟ  ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ  ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΟ Ή ΑΛΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΥΛΗ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ.

(δ) ΤΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΠΟΥ  ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ  ΠΑΡΟΝΤΟΣ  ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ) ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.  Η Bard ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ  ΛΟΓΩ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΤΗΝ  Bard.    Η  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΝ  ΛΟΓΩ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  ΜΕ  ΔΙΚΗ  ΣΑΣ  ΕΥΘΥΝΗ.    Επιπλέον,  το  περιεχόμενο  στον  παρόντα  Ιστότοπο παρουσιάζεται μόνο με βάση την ημερομηνία/ώρα που έχει δημοσιευθεί ή υποδεικνύεται, και είναι πιθανή η αντικατάστασή του από επακόλουθα γεγονότα ή για άλλους λόγους.3. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Bard σέβεται το απόρρητο των χρηστών του παρόντος Ιστότοπου. Ανατρέξτε στη Διαδικτυακή Πολιτική  Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων  η  οποία επεξηγεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών όσον αφορά στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα Ιστότοπο.4. Διαδικτυακοί Τόποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών.

Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους, τους οποίους η Bard δεν μπορεί να ελέγξει. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Η Bard δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών. Ομοίως, πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου  της Bard.  Η  Bard  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ)  ΔΕΝ  ΕΓΓΥΑΤΑΙ  ΟΥΤΕ ΔΙΝΕΙ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΥΠΟΣΧΕΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΚΡΙΒΕΙΑ,  ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου τρίτων μερών δεν συνιστά αποδοχή ή σύσταση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου από την Bard.


5. Ιατρικές πληροφορίες.

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με διάφορες παθήσεις και τη θεραπεία τους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται με αντικειμενικό τρόπο σε συνδυασμό με τις ακριβείς πηγές αναφοράς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κλινικών αναφορών, εικόνων, εργαλείων και άλλων σχετικών στοιχείων προορίζονται για χρήση ως εργαλείο αναφοράς και όχι ως πλήρης αναφορά. Οι πληροφορίες  αυτές  παρέχονται  μόνο  για  ενημερωτικούς  σκοπούς  καιδεν  προορίζονται  να αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση ή συμβουλές που παρέχονται από ιατρό ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Απαγορεύεται η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν για τη διάγνωση ενός προβλήματος υγείας, φυσικής κατάστασης ή νόσου. Για οποιαδήποτε διάγνωση ή ιατρικά σημαντική απάντηση, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε έναν γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγειονομικής  περίθαλψης  χωρίς  καθυστέρηση.  Η  Bard  δεν  προσφέρει  εξατομικευμένη  ιατρική διάγνωση ή ειδικές με τον ασθενή συμβουλές θεραπείας. Πράγματι, ο γιατρός σας ή ένας άλλος επαγγελματίας  υγείας,  ως  ο  άμεσα  καταρτισμένος  και  εξειδικευμένος  επαγγελματίας,  είναι  σε καλύτερη θέση να εκτιμήσει και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πάθησή σας και τις επιλογές θεραπείας. Η χρήση αυτού του Ιστότοπου δεν συνιστά ρητή ή σιωπηρή σχέση γιατρού-ασθενούς. Δεν πρέπει να βασίζεστε στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν για τη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη,  τον  έλεγχο  ή  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων  υγείας.  Με τη  χρήση  του  Ιστότοπου, συμφωνείτε ότι η Bard δεν ευθύνεται και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια λάβατε ή όχι ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστότοπου.6. Υποβολές από πλευράς χρηστών.

Με  την  επιφύλαξη τυχόν  ισχυόντων  όρων  και  προϋποθέσεων  που  ορίζονται  στην  Διαδικτυακή Πολιτική  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων,  οποιαδήποτε  επικοινωνία  ή  άλλο  υλικό  που αποστέλλετε  σε  εμάς  μέσω  του  διαδικτύου,  ή  δημοσιεύετε  στον  παρόντα  Ιστότοπο  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις ή συναφή, αποτελούν  και  εκλαμβάνονται  ως  μη  εμπιστευτικά  και  η Bard δεν  έχει  ουδεμία  υποχρέωση αναφορικά με τις εν λόγω πληροφορίες. Η Bard δύναται να χρησιμοποιεί ελεύθερα οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτήν την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, και με το παρόν παραχωρείτε στην Bard απεριόριστη, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, αμετάκλητη άδεια για να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, προβάλει, εκτελεί, τροποποιεί , μεταδίδει και διανέμει τα εν λόγω στοιχείο σε οποιοδήποτε μέσο. Σε περίπτωση τέτοιου είδους χρήση, συμφωνείτε ότι  η Bard δεν  θα  έχει καμία  υποχρέωση  προς  εσάς,  συμπεριλαμβανομένης  της  οικονομικής υποχρέωσης χωρίς έχετε κανένα σχετικό δικαίωμα. Κατά την υποβολή και γενικά τη χρήση αυτής αυτού του ιστότοπου αποδέχεστε και συμφωνείτε για τη νόμιμη χρήση αυτού. Για το σκοπό αυτόν, δεσμεύεστε ενδεικτικά και μεταξύ άλλων ότι κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου:

  • απαγορεύεται να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή/και αναστέλλει την ομαλή ή/και νόμιμη χρήση του Ιστότοπου από άλλους χρήστες
  • απαγορεύεται  να  ενεργείτε  με  τρόπο  που  παραβιάζει  τα  πνευματικά  δικαιώματα  ή  τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Bard ή τρίτων
  • απαγορεύεται να ενεργείτε κατά τρόπο που θα μπορούσε να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστότοπου ή/και θα επηρέαζε με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Bard
  • απαγορεύεται η εγκατάσταση, μετάδοση ή/και αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστότοπου ιών ή/και κάθε άλλου είδους επιβλαβών αρχείων ή / και κακόβουλων προγραμμάτων που  έχουν  σχεδιαστεί  για  να καταστρέψουν  ή  περιορίσουν  τη  λειτουργία  οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή να εμποδίσουν την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου από άλλους. απαγορεύεται η εγκατάσταση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστικού  υλικού,  ανεπιθύμητης  αλληλογραφίας,  μεταξύ  άλλων  μαζικών  μηνυμάτων, αλυσιδωτών  μηνυμάτων  ή  ανεπιθύμητων  μηνυμάτων  ή  οποιουδήποτε  άλλου  παρόμοιου αιτήματος
  • απαγορεύεται η μεταφόρτωση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού και πληροφοριών τα οποία  δεν  έχετε δικαίωμα να  γνωστοποιείτε  δυνάμει  των  νομικών  διατάξεων  ή  ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικών πληροφοριών)
  • απαγορεύεται  να  συμμετάσχετε  σε  οποιαδήποτε  ενέργεια  ή  πράξη  που  παραβιάζει  τα δικαιώματα   ή   την   προσωπικότητα   τρίτων   και   ιδιαίτερα   να επιδεικνύετεοποιαδήποτεσυμπεριφορά που θα ήταν επιζήμια σε ανηλίκους
  • απαγορεύεται να επηρεάζετε ή ναμειώνετε την ασφάλεια ή να ζημιώνετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και του πηγαίου κώδικα, του κεντρικού διακομιστή ή / και οποιωνδήποτε δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τον Ιστότοπο ή δικτύων που είναι προσβάσιμα μέσω του Ιστότοπου, ή άλλων ιστοσελίδων που είναι συνδεδεμένες με τον Ιστότοπο
  • απαγορεύεται η συμμετοχή σε δραστηριότητες που ενδέχεται να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ποινικό αδίκημα, να επισύρουν αστική ευθύνη ή να παραβιάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, νομικές διατάξεις
  • απαγορεύεται η δημοσίευση ή η μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με περιεχόμενο που είναι απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, σκανδαλώδες,  πορνογραφικό, εμπρηστικό ή  άλλως  αποδοκιμαστέο.  Η  Bard  συνεργάζεται πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική  απόφαση,  που  ζητά  ή  διατάσσει  την  αποκάλυψη  της ταυτότητας  οποιουδήποτε προσώπου που προέβη στη δημοσίευση ή μετάδοση τέτοιου είδους πληροφοριών ή υλικού 
  • σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Ιστότοπου από τρίτους ή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας πρέπει να ειδοποιείτε αμέσως την Bard στη διεύθυνση Bard.Hellas@crbard.com ή/ και στο τηλέφωνο 0030-210.9690.770

Σε περίπτωση που η Bard διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, μπορεί να προβεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, εκτός από την ακύρωση της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο, σεοποιεσδήποτε διορθωτικές ενέργειες, όπως η αφαίρεση τυχόν πληροφοριών ή δεδομένων που δημοσιεύσατε στον Ιστότοπο και τα οποία παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις κείμενες νομικές διατάξεις εν γένει.


7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(α) Εμπορικά σήματα Όλα τα ονόματα προϊόντων, οι εμπορικές ονομασίες, τα ονόματα υπηρεσιών, οι  ετικέτες  ή  λογότυπα  που  διακρίνονται  σε  έντυπα,  κείμενα  από  το  υπόλοιπο  κείμενο,  είτε εμφανίζονται με μεγάλα γράμματα είτε με το σύμβολο εμπορικού σήματος, είναι εμπορικά σήματα, σήματα  υπηρεσιών,  εμπορικές ονομασίες  ή  /και  σήμα  κατατεθέν  (συλλογικά  αναφέρονται  ως «Εμπορικά Σήματα») της Bard, των συνδεδεμένων εταιρειών, των σχετιζόμενων εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων  (άμεσα  ή  έμμεσα)  ή  των συνεργατών  κοινοπραξίας,  εκτός  εάν  αναφέρεται διαφορετικά. Τα εν λόγω εμπορικά σήματα προστατεύονται από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Εμπορικών  Σημάτων  χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  άδεια  του  κατόχου  σήματος, εκτός  αν επιτρέπεται από το νόμο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή η κατάχρηση αυτών των εμπορικών σημάτων ή τυχόν άλλων υλικών, με εξαίρεση όσων επιτρέπονται στο παρόν, και ενδέχεται να είναι κατά παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αστικού ή ποινικού δικαίου και άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών και καταστατικών. Σας ενημερώνουμε ότι η Bard ενισχύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό του νόμου.

(β) Πνευματικά  δικαιώματα. Το  περιεχόμενο  του  παρόντος  Ιστότοπου,  συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κειμένων, εικόνων, βίντεο, ήχου και άλλων υλικών υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η Bard ας παρέχει περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος Ιστότοπου και του περιεχομένου του. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου που συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, απαγορεύεται αυστηρά και θα οδηγήσει αυτόματα σε ακύρωση της άδειας. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στον παρόντα Ιστότοπο ή/και σύμφωνα με τις υποχρεωτικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,απαγορεύεται η αντιγραφή, προβολή, λήψη, αποθήκευση (εκτός από προσωρινή αποθήκευση ή όπως απαιτείται για την  προβολή  του  Ιστότοπου),  τροποποίηση,  μετάφραση,  εξαγωγή,  διανομή,  αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση ή άλλη χρήση Ιστότοπου ή του περιεχομένου του ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού σε οποιαδήποτε μορφή, ή η δημιουργία οποιουδήπουε παράγωγου έργου που βασίζεται στον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Bard ή του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του ή οποιουδήποτε  τμήματος  του  παρόντος  για εμπορικούς  σκοπούς, μεταξύ άλλων ενοικίαση, χρηματοδοτική  μίσθωση,  πώληση,  παραχώρηση  άδειας εκμετάλλευσης,  εκχώρηση,  δανεισμό. Απαγορεύεται η δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του, χωρίς την προηγούμενη ρητήσυγκατάθεση της Bard.

Επιπλέον, απαγορεύεται η εισαγωγή του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του σε ευρετήριο, πλαίσιο ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών, η χρήση meta ετικετών ή τυχόν «κρυφών κειμένων» χρησιμοποιώντας την εμπορική επωνυμία ή τα εμπορικά  σήματα, απαγορεύεται  η  χρήση  ρομπότ  λογισμικού,  προγραμμάτων  ανίχνευσης διαδικτύου, ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής δεδομένων και εξαγωγής ή απαγορεύεται η λήψη ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσανάλογη επιβάρυνση ή φορτίο στην υποδομή μας. Απαγορεύεται η αναδιάταξη, ανακατασκευή ή άλλος τρόπος ανάκτησης του πηγαίου κώδικα του Ιστότοπου ή αποσυμπίλησης (εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, για τη λήψη ορισμένων πληροφοριών για περιορισμένους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτούς τους νόμους). Επιπροσθέτως, η ανάληψη οποιωνδήποτε ενεργειών που αποσκοπούν  στη  χαλάρωση  ή  παραβίαση  των  κανόνων  ασφαλείας  ή  των  όρων  χρήσης του περιεχόμενου που προβλέπονται, ισχύουν ή υπαγορεύονται από κάθε είδους ενέργειες, π.χ. μεταξύ άλλων, απαγορεύονται  οι  δραστηριότητες  για  τη  διαχείριση  των  ψηφιακών  δικαιωμάτων  που 
περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

Απαγορεύεται η αφαίρεση, απόκρυψη ή απομίμηση των σημειώσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή των σημειώσεων κάθε είδους άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της Bard ή τρίτων μερών που περιλαμβάνονται ή είναι προσπελάσιμα μέσω του Ιστότοπου. Τίποτα από όσα περιέχονται στο παρόν δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συνεπακόλουθο ή τελεσίδικο δικαίωμα, τίτλος και  συμφέρον  στο  πλαίσιο  οποιουδήποτε διπλώματος  ευρεσιτεχνίας,  σήματος  ή  πνευματικών δικαιωμάτων της Bard ή τρίτων.  Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα ως προς το Περιεχόμενο, τον Ιστότοπο και τα συναφή υλικά ανήκουν στην Bard.

Απαγορεύεται η εξαγωγή οποιουδήποτε περιεχόμενου ή άλλων υλικών που σχετίζονται με αυτό τον Ιστότοπο εκτός  Ελλάδας,  χωρίς  τη  ρητή  έγγραφη  συγκατάθεση  της Bard.    Είστε  αποκλειστικά υπεύθυνοι  για την πλήρη  συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας και κάθε άλλης σχετικής δικαιοδοσίας, και οφείλετε να διασφαλίζετε ότι κανένα μέρος του Περιεχομένου ή οτιδήποτε άλλου που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, ή οποιοδήποτε τμήμα ή παράγωγο αυτού δεν εξάγεται άμεσα ή έμμεσα, κατά παράβαση των ανωτέρω νομικών διατάξεων.

Είναι  πάγια  πολιτική  της  Bard  να  σέβεται  και  να  προστατεύει  τα  δικαιώματα  πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν θεωρείτε ότι μέσω του Ιστότοπου παραβιάζονται οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Bard, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Bard.Hellas@crbard.com, στο οποίο θα προσδιορίζετε το τμήμα του Ιστότοπου που θεωρείτε ότι παραβιάζει τα δικαιώματά σας, καθώς και τους λόγους για οι οποίοι, σύμφωνα με την άποψή σας, συνιστούν την παράβαση.


8. Άκυρο όπου απαγορεύεται.

Ο παρών Ιστότοπος και το περιεχόμενό του προορίζεται για χρήση μόνο από άτομα που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η Bard δεν ισχυρίζεται ότι αυτός ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε από το περιεχόμενό του είναι προσελάσιμος ή κατάλληλος εκτός Ελλάδας.  Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες.  Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα  εκτός  Ελλάδας,  το  κάνετε  με δική  σας  πρωτοβουλία  και  είστε  υπεύθυνοι  για  τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.  Ο παρών Ιστότοπος συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους που  προέρχονται  από  διάφορα  τμήματα  και  θυγατρικές της Bard,  ορισμένες  εκ  των  οποίων βρίσκονται  εκτός  Ελλάδας.  Αυτοί  οι  δικτυακοί  τόποι  μπορεί  να  έχουν πληροφορίες  που  είναι κατάλληλες μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα προέλευσης. Η Bard διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία ή/και να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουμε. Τυχόν προσφορά  προϊόντος  ή  υπηρεσίας  μέσω  του  παρόντος  Ιστότοπου  είναι  άκυρη  όπου απαγορεύεται.


9. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Αυτοί οι Όροι χρήσης και η χρήση αυτού του Ιστότοπου διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συγκρούσεις νομικών αρχών. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.


10. Διαθεσιμότητα προϊόντων.

Τα προϊόντα της Bard που αναφέρονται στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Δεν παρέχεται ουδεμία δήλωση από την Bard σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε μια συγκεκριμένη χώρα. Για τη διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος στη χώρα σας, επικοινωνήστε μαζί μας.


11. Ιατροί.

Η Bard ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της μπορούν, μέσω του Ιστότοπου, να σας βοηθήσουν να βρείτε ένα γιατρό ή μια κλινική στην περιοχή σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Bard ή οι θυγατρικές ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της δεν έχει καμία κυριότητα ή άμεσο οικονομικό συμφέρον από κανέναν γιατρό ή κλινικές που αναφέρονται και δεν εγκρίνει, πιστοποιεί ή προτείνει κανέναν γιατρό ή κλινική. Ούτε η Bard ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της παρέχει εγγυήσεις ή διασφαλίσεις ρητές ή σιωπηρές, ως προς την ποιότητα των ιατρικών συμβουλών ή περίθαλψης που παρέχεται από οποιονδήποτε γιατρό ή κλινική. 


12. Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάσσετε την Bard, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο και οφείλονται ή προκύπτουν από οποιοδήποτε υλικό  που  μεταδίδετε  ή  δημοσιεύσετε στον  παρόντα  Ιστότοπο,  από  τη  χρήση  του  παρόντος Ιστότοπου, οποιουδήποτε περιεχόμενου, υπηρεσίας ή προϊόντος στο παρόν, από την παραβίαση των Όρων Χρήσης, ή την παραβίαση των δικαιωμάτων άλλων χρηστών.


13. Ανωτέρα βία.

Η Bard, οι συνεργάτες και προμηθευτές της, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από αιτίες τις οποίες δεν ελέγχει άμεσα η Bard. ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  Ή  ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Ή  ΤΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ,  ΤΟΥ  ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ), ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΙΟΥΣ, ΚΛΟΠΗ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, ΣΟΒΑΡΑ Ή ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΣΕΙΣΜΟ Ή ΑΛΛΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ), ΠΥΡΚΑΓΙΑ,  ΠΟΛΕΜΟ,  ΑΝΤΑΡΣΙΑ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ,  ΤΑΡΑΧΕΣ,  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ  ΕΙΔΟΥΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,  ΑΤΥΧΗΜΑ,  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ  Ή ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.


14.Διάρκεια ισχύος.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν έως τη λήξη τους.  Η Bard διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη. Η Bard ενδέχεται να προβεί σε περαιτέρω να ακυρώσει την πρόσβαση σας στον  Ιστότοπο  ανά  πάσα  στιγμή  σε περίπτωση  που  παραβιάσετε αυτούς  τους  Όρους  Χρήσης. Τηρούνται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προορίζονται εύλογα για τη διατήρηση των παρόντων  Όρων  Χρήσης (συμπεριλαμβανομένων,  μεταξύ άλλων,  των  αποποιήσεων  και  των περιορισμών ευθύνης του παρόντος).


15.Διάφορα.

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί σα να μην έχει γραφεί (και τροποποιηθεί ώστε να είναι όσο πιο κοντά στο νόμιμα επιτρεπτό σκοπό) δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Bard διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει το Περιεχόμενο από τον παρόντα Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της.  Οποιαδήποτε παράλειψη από πλευράς της Bard ως προς τη διεκδίκηση δικαιώματος ή παροχής υπό αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν συνιστά αποποίηση  του  εν  λόγω  δικαιώματος  ή  παροχής.    Οι  παρόντες Όροι  Χρήσης  και  η  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της BARD εσάς όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα.


16.Επικοινωνία.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με τον Ιστότοπο, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση Bard.Hellas@crbard.com.